Tüketim Kredisi

Tüketim Kredisi

Tüketim kredisi, murabahacılar ve mali aracılar tarafından açılabilir. Murabahacılığın modeli mali aracıların tüketim kredisi sisteminden ayrı konsept’lere dayanır.
Tüketim kredisi, en eski borçlanma türüdür. tüketim kredisinin iktisadi, önemi, talebi tahrik etmesidir.
Tüketim kredisinin faizi genellikle yüksektir. Ortaçağda, % 43-% 86 oranına kadar faiz uygulanması meşru sayılmaktaydı. İkinci Dünya Savaşından sonra, İngiltere’de % 18 faiz uygulanmıştı. 1966 Ağustosunda Amerika’da kısa vadeli banka faizi % 6, on yıllık uzun vadeli faiz % 10 ve tüketim kredisi faizi % 12 ‘dir.
Tüketim kredisi, On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarında yeniden önem kazanmıştır. Günümüzde, dayanıklı tüketim malları alımının finansmanında başvurulan bir kredi türüdür. Otomobil, buzdolabı, radyo ve televizyon, mobilya almak için yapılan borçlanmalar, tüketim kredisine örnek gösterilebilir. 1967’de Amerika’da tüketim kredisi 75 milyar doları aşmaktaydı. Ve İkinci Dünya Savaşından sonra otomobil satışlarının % 60-70’i tüketim kredisiyle gerçekleştirilmiştir.
Tüketim kredisi, güncel ihtiyaçları yarının geliriyle ödemek olanağını sağlamaktadır. İktisadi karakteri, ticari ve sınai kredilerden ayrıdır. tüccar ve sanayici, işhacmini yükseltmeye ve işletmeyi geliştirmeye yararlı olacağını düşünerek kredi alır. bireyler ve aileler ise, gelirlerini artırıcı amaçlarla değil, derhal tatmin etmek istedikleri arzu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak borçlanırlar.
Tüketim kredisi , birey ve aile harcamalarının mali yükünü erteleyen bir finansman yöntemidir. tüketim kredisi rehin vermek ve kefil göstermek suretiyle elde edilebilir. Mağaza, mal üzerindeki hakkını saklı tutarak satış yapabilir. Borçluya güvenerek de kredi açılabilir.
Tüketim kredisinin başlıca türleri şunlardır:
a) Borçlu aldığı parayı talep edildiğinde, vade tarihinde veya peyderpey ödeyebilir. İhtiyaç anında borçlanan birinin aldığı parayı geri vermesi, bir dükkan sahibinin hesap açtığı müşterilerden aybaşında tahsilat yapması, emekli sandığının verdiği ödünç meblağı bordrodan kestirmesi yahut hekimlerin, dişçilerin, terzilerin üç ayda bir fatura yollamaları gibi.
b) Tüketim kredisinin yeni bir türü, kredi kartlarıdır.
c) Taksitli satışlar da, tüketim kredisidir. Müşteri, satıcın hazırlamış olduğu bir plana göre bedelin bir kısmını peşin ve kalanını belirli tarihlerde taksitlerle öder.
d) Hire purchase,leasin veya credit – bail” gibi adlar taşıyan mülkiyeti devretmeksizin yapılan taksitli satışlar, Yirminci Yüzyıl ortalarında büyük rağbet görmüştür.
Bu sistem, kiralama, satma karmasıdır. Otomobil, ev, mesleki malzeme, teknik araçlar ve benzeri mallar müşteriye kullanması için teslim edilir. Malın mülkiyeti, satıcıda kalır. Bu şekilde devredilmiş mal, kullanan kişinin borcu dolayısıyla haczettirilemez. Malı alan değerinin bir kısmını peşin öder. Kalanını kira gibi belirli tarihlerde yatırır. Taksitler, genellikle ve en geç mali amortisman süresinin tamamlanacağı tarihe kadar uzayabilir.
Hire purchase, satıcıyı tek taraflı olarak bağlayan bir akittir. Süre tamamlandığında, müşteri malı almak veya bırakmak hususunda tercih hakkına sahiptir. Dilerse otomobil veya teçhizata çok kez % 4 veya %5 oranında olan bakiyeyi ödeyerek sahip olur. Yahut malı satıcıya iade edilir.
Malın bakımı ve diğer masraflarını, hire purchase’de müşteriye aittir.

Yorum yazın