TÜKETİCİ KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

TÜKETİCİ KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE ORTAYA ÇIKIŞ
NEDENLERİ
Kamuoyunda “Tüketici Kredisi” olarak adlandırılan “Taksitli Bireysel Kredi’nin amacı, düzenli ve yeterli geliri olan gerçek kişilerin mal ve hizmet alımları sırasında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının piyasa şartlarına göre daha uzuca sağlanmasıdır.
Bankalar açısından emniyetli, seyyal ve randımanlı bir kredi olmasının yanısıra plasmanın tabana yayılması yönüyle de tercih edilen bir kredi türüdür.
Tüketici kredisi ekonomik karakteri açısından ticari ve sınai kredilerden farklılık gösterir. Ticari ve sınai kredilerde nihai amaç ticaret veya üretim hacminin arttırılarak nihai kârın yükseltilmesine katkı sağlarken tüketiciler ise, gelirlerini artırıcı amaçlarla değil, derhal tatmin etmek istedikleri arzu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak borçlanmaktadır. Bu yönleri ile tüketici kredileri, tüketim tercihlerinin zamanla öne alınmasını işlevini yerine getirmekte olup, ekonomik açıdan tüketici kredilerinin önemli etkileri bu özelliklerinden dolayıdır.( )
Tüketici kredilerinin bir diğer özelliği de ticari kredilerden daha standardize olması ve istatistiki hesaplara baz edilmesidir. Kredi değerlendirme açısından ticari kredilerden daha az teknik olup, bankalar için personel masrafını azalmayı kolaylıkla sağlamak da bu kredilerin bir diğer özelliğini vermektedir.
Tüketici Kredileri, bankalar için ticari kredilerden daha çok tercih edilir. Çünkü burada pazarın büyüklüğü ve boyutlarının önemli bir faktör olması yanında pazarın karakteri de bankaların ilgilendiği diğer bir husustur. Ayrıca tüketici kredilerine olan talep, iş dünyasındaki dalgalanmalara karşı, ticari kredilerin etkilendiği ölçülerde hassas değildir. Bunun için bankalara daha istikrarlı bir piyasa olarak görünmekte dolayısıyla kaynaklar bu alana yönlendirilmektedir.
Tüketici kredilerinin özellikleri dışında, bu krediye olan ihtiyaç genelde aşağıdaki konularla ilgili olarak ortaya çıkmaktadır.
– Cari Tüketim Harcamalarında: Bu konuyla ilgili olarak gelişmiş mali piyasalarda kredi kartları oldukça geniş çaplı uygulanmaktadır
– Dayanıklı Tüketim Malı Alımlarında:Gelişmiş mali piyasalarda hem bankalar hem de özel finans kurumları dayanıklı tüketim malı alımı kredileri dayanıklı tüketiciye vermektedir. Türkiye’de bu tür krediler bayiler veya dağıtım şirketleri kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
– Otomobil Alımlarında:Yine aynı şekilde gelişmiş mali piyasalarda hem banka hem de özel finans kurumları otomobil alımı için kredi vermektedir.
– Konut Alımlarında: Gelişmiş mali piyasalarda konut alımları için tasarruf sandıkları, ipotek karşılığı kredi veren çeşitli finans kurumları bulunmaktadır.

Yorum yazın