Tüketici Kredilerinin İşlevleri

Tüketici Kredilerinin İşlevleri

Konuya bankacılık sektörü açısından bakıldığında; tüketici kredilerine talebin konjoktürel dalgalanmalara duyarlılığı, ticari ve sanayi kredilerine oranla daha düşük olduğu bilinmektedir. Toplam talebin daralmasıyla beraber yatırım hacminin düştüğü dönemlerde tüketici kredileri finansal sektörde faaliyetlerin belli bir hacmin altına düşmesini engellemektedir. Bunun yanısıra bireysel bankacılık hizmeti diye adlandırılan tüketici kredileri ve kredi kartları riskin daha geniş tabana yayılmasında önemli araçlar olarak kullanılmaktadır. Tümü şirketler üzerinde yoğunlaşan riski dağıtarak sektörel dalgalanmalardan etkilenmeyecek sağlam ve yaygın bir kredi portföyü yaratılması mümkün olmaktadır. Ayrıca hizmetin yaygınlaşması suretiyle bankaların müşteri hacmini genişletmeside tüketici kredisinin diğer avantajıdır.

Bankalar tüketici kredisi vermekle toplumsal bir işlevide yerine getirmektedir. Hane halkından genellikle mevduat yolu ile elde edilen fonlar tüketici kredisi şeklinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekrar hane halkına aktarılmaktadır.

Tüketici kredilerinin efektif talebi yukarı çekmek suretiyle toplam arz üzerindeki olumlu etkisi de belirtilmelidir. Toplam talebi karşılamaya yönelecek bir üretim artışı, yeni yatırımları zorlayarak aynı zamanda istihdam düzeyinide genişletecek bir zincirleme reaksiyonu da başlatabilir. Diğer taraftan sağlıksız bir tüketici kredisi uygulamasının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği görüşleri vardır. Örneğin üretimi kolaylıkla arttırılamayan yani arz esnekliği az olan sektörlerdeki aşırı talebin ekonomi üzerinde enflasyonist bir baskı yaratacağı, tüketim mallarına olan talebin ithalat artışına neden olacağı, kaynakların ihracata yönlendirilmesine engel olarak ödemler dengesine olumsuz etkiler yapacağı gibi iddialar öne sürülmektedir. Ayrıca tüketici kredilerinin tüketimi daha az istikrarlı sektörlere kaydırarak ekonomide genel bir istikrarsızlığa neden olacağı görüşüde oldukça yaygındır.

Yorum yazın