Tüketici Kredilerin Sınıflandırılması

3. Tüketici Kredilerin Sınıflandırılması

a- Doğrudan nakit şeklinde verilen bireysel krediler
b- Mal ve hizmet satın alımının finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen
krediler

Ticari bankalar, kredi için başvuran müşterilerine doğrudan doğruya kredi açabildiği gibi, tüketicilere mal veya hizmet sağlayan perakendecilerden müşterilerinin borç senetlerini satın alabilirler. Buna dolaylı finansman veya satın alınmış krediler denilmektedir. Dolaylı finansman, zaman zaman taksitli satış finansmanı diye de adlandırılmaktadır.

Dolaylı borç verme işleminin başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir:

• Pazarlama yöntemleri ve tüketicilerin dayanıklı tüketim mallarının alışverişinde izledikleri yolun bu finasman şeklini teşvik etmesi,
• Perakende satış yapanların alacakları, onlara büyük finansal yük getirdiğinden finansal kuruluşları bir kredi kaynağı olarak görmeleri,
• Dolaylı finansman, işletme giderlerinin fazla yükselmesine meydan vermeksizin geniş hacimli kredi elde etme olanağı tanıması,
• Doğrudan kredi vermektense bankaların, bazı satıcıların ciro edilmiş senetlerini almayı risk açısından daha uygun görmeleri,

Bir çok ticari banka, satıcıdan alınacak kağıtların belirli standartlara uymasını istemektedir. Aynı zamanda banka, satıcının dürüst olması ve uygun bir sermaye sahip olması gibi unsurları da dikkate almaktadır.

Bireysel krediler teminatlı olup olmamasına göre de sınıflandırılabilirler. Bazı sözleşmelerde teminat olarak, malın mülkiyeti tüm taksitlerin ödenmesinden sonra alıcıya geçmektedir. Bu tür bireysel krediler, genellikle otomobil ve diğer dayanıklı tüketim mallarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teminatsız ve taksitle geri ödemeli bireysel krediler, genelde küçük montanlı ve kısa vadeli finansman gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir. A.B.D. ve sanayileşmiş ülkelerde , bireysel kredilerin toplam krediler içindeki yüzdesinin azaldığı gözlenmektedir.

Yorum yazın