Ticari İşletme Rehni Hangi Unsurları Kapsar?

Ticari İşletme Rehni Hangi Unsurları Kapsar?

Ticari işletme rehni aşağıdaki unsurları kapsar.

-Ticaret unvanı ve işletme adı,

-Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları,

-İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardır.

Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve taşınır işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehnin dışında bırakabilirler.

Yorum yazın