Teminatlı Krediler

Teminatlı Krediler
Kredili müşterinin borçlu imzasına ek olarak, başka bir gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzasının alınması kaydıyla kullandırılan kredilerdir. Ayrıca senet karşılığı, ihracat vesaiki karşılığı, rehin karşılığı ve ipotek karşılığı teminatlı kredilerde bulunmaktadır.

Yorum yazın