Teminatlı Kredi Nedir

Teminatlı Kredi Nedir

Karşılığında kredi alandan maddi veya gavrimaddi bir güvence alınmış olan kredi çeşidine “teminatlı kredi” denir. Gerek nakit, gerekse teminat ve kefalet mektubu şeklindeki kredilere mukabil herhangi bir teminat alınması yaygın bir uygulamadır. Teminat olarak sadece kredi alanın şahsi taahhüdünün alındığı krediler de mevcut ise de bunlar, açık kredi kapsamına girmektedir.
Kredi talep edenlerden alınan en yaygın teminat -kredi veren tarafından borcu vadesinde ödeyeceğine güvenilen bir gerçek veya tüzel şahsın- kefaletinin alınmasıdır. Poliçe ve bono şeklindeki kambiyo senetleri de teminat olarak kabul edilirler. Öte yandan kredi müşterisinden gayrimenkul ipoteği veya işletme rehni talep ediliyorsa maddi teminat mukabili krediden söz edilir. Nakit, tahvil ve hisse senetleri de bankalarca teminata kabul edilirler.
Türk bankacılık mevzuatında teminatlı krediler, açık kredilere oranla daha az riskli görülerek, kredi tahsis etmeye yetkili organların açabilecekleri kredi limitleri teminatlı kredi türlerinde daha yüksek tutulmuştur.

Yorum yazın