Teminat Mektupları Nasıl İptal Edilir ve Kayıtlardan Çıkarılır?

Teminat Mektupları Nasıl İptal Edilir ve Kayıtlardan Çıkarılır?

Teminat mektubuna konu olan işin bitmesi, lehdarın iflası veya 6 aydan fazla ağır hapis cezasına çarptırılması sonucu muhatap ve lehdar arasındaki sözleşmenin son bulması, mektubun tazmin edilmesi veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmesi, muhatabın bankayı ibra etmesi vb, hallerde mektubun kayıtlardan çıkışı yapılacaktır.

Diğer taraftan, vadeli teminat mektuplarında geçerlilik süresi belirtilmiş ve muhatap bu süre içerisinde yazılı tazmin talebinde bulunmamışsa bu sürenin bitiminde muhataba iadeli taahhütlü mektupla yükümlülüğümüzün kalmadığı bildirilecek ve mektup geri istenecektir. Geri alınmazsa bile kayıtlardan düşülecektir. Vadeli teminat mektuplarında süre ibaresi belirtilmemişse, zamanaşımı dikkate alınarak kayıtlardan düşüşü yapılacaktır.

Yorum yazın