Teminat Mektubunun Tarafları Kimlerdir?

Teminat Mektubunun Tarafları Kimlerdir?
Teminat Mektubunun tarafları;
• Banka (Garanti veren) (Garanti edilen işin istenilen şekilde yapılmaması halinde banka muhatabın istemi üzerine garanti ettiği parayı öder ve bunu lehdardan (müşteriden) tahsil eder.)
• Muhatap (Garanti alan)
• Lehdar(Amir, kontrgaran) (Teminat Mektubu verilirken Bankalarca alınan güvenceye kontrgaranti, kontrgarantiyi veren gerçek veya tüzel kişiye kontrgaran denir. Kontrgaranti, yani teminat mektubunun güvencesi kredi müşterisinin (lehdarın) imzasının alınması suretiyle sağlanırsa lehdar, amir ve kontrgaran sıfatlarının aynı kişide toplanması söz konusudur. Ayrıca, mektup nakde dönüştürülürse lehdar borçlu sıfatını da kazanır.)

Yorum yazın