Teminat Mektubu Verilmeyecek Haller Nelerdir?

Teminat Mektubu Verilmeyecek Haller Nelerdir?

a) Kredi değerliliği bulunmayanlara,
b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılma yasağı bulunanlara,
c) Bankalar Kanunu gereğince, münhasıran taşınmaz mal ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere,
d) Bankamızla eşit koşullarda nakdi kredi kullandıran diğer banka ve finans kurumlarının kullandırmış oldukları nakdi kredilerin teminatını oluşturmak ve üçüncü kişilere hitaben herhangi bir nakdi kredi borcunun vadesinde ödenmesini sağlamak için,
e) Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret şirketleri şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu çerçevesinde kalmak şartıyla hak ve borçlara sahip olabileceğinden mektup konusu iş, lehdarın uğraşı konusuna girmiyorsa,
f) Şubelerimizin ayrı hükmi şahsiyetleri bulunmaması nedeniyle; Şubelerimizce müşterileri lehine gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse diğer Şubelerimize hitaben,
teminat mektubu verilemez.

Yorum yazın