Teminat Mektubu Muhatabının Değişmesi Durumuna İlişkin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Teminat Mektubu Muhatabının Değişmesi Durumuna İlişkin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Muhatap, bankanın oluru olmadan teminat mektubundan doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez. Muhatap değişikliğinin hüküm ifade edebilmesi için mektup metninde muhatap değişikliğinin kabul edildiğine dair hüküm bulunacak veya bankaca muhatap değişikliği kabul edilecektir. Bu durumda banka lehdarın fiilini yeni muhataba karşı garanti etmiş olacaktır.

Ancak, Bankamız teminat mektubu metninde muhatap değişikliğini kabul ederse, kredi sözleşmesine lehdarın bu değişikliği kabul ettiğine dair hüküm konulacaktır. Kredi sözleşmesine bu yolda bir hüküm konulmaması halinde, tazmin edilen mektup bedeli için lehdara rücu edilemeyeceğinden bu hususa son derece dikkat edilecektir.

Yorum yazın