Teminat Karşılığı Avans Nedir

Teminat Karşılığı Avans Nedir
Teminat karşılığı avans, nakit, mal, kefalet, kambiyo senedi, hisse senedi, tahvil ya da buna benzer kıymetlerin güvence olarak alınması, karşılığında bankalardan kredi alınmasına imkan veren bir işlemdir. Teminat karşılığında verilen avansın bankaya geri ödenmesi ile serbest kalacaktır. Türk bankacılık uygulamasında karşılığında en çok avans verilen kıymetler vadesi gelmemiş poliçe ve bono şeklindeki kâğıtlar ile tahvil ve hisse senetleridir. Bankalar bu teminatlar karşılığında avans verirken teminat değerinin belirli bir miktar altında avans vermektedirler. Faiz ve risk payı olarak tutulan bu miktara “marj” denilmektedir.

Yorum yazın