Teminat Alınacak Miktar Ne Kadardır?

Teminat Alınacak Miktar Ne Kadardır?

Mevduat Karşılığı Kredi işlemlerinde güvenceye, Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde Nakit veya Mevduat Rehni alınacak ve aynı zamanda nakit ve mevduatın vade sonunda kredinin faiz ve diğer masrafları (BSMV, KKDF vb.) ile kapatılmasını sağlayacak miktardan az olmamasına özen gösterilecektir.

Müşterek Hesap Karşılığı ve Üçüncü Şahıs Mevduat Rehni Karşılığı Kredi Verilmesi Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Türk Parası Mevduat ve Döviz Tevdiat Karşılığı Kredi işlemlerinde; mevduat hesabı müşterek açılmış ise, kredi hesabına ilişkin olarak alınacak kredi sözleşmesine müşterek hesap sahiplerinin hepsinin “Müteselsil kefil, müşterek müteselsil borçlu” sıfatıyla imzaları alındıktan sonra kredi kullandırılacaktır.

Yorum yazın