Taşıt Rehni Karşılığı Kredi Nedir?

Taşıt Rehni Karşılığı Kredi Nedir?

Taşıt rehni karşılığı kredi mülkiyeti kredilendirilen firmaya, ortaklarına veya rehin konulmasını kabul eden üçüncü şahsa ait bulunan taşıtın teminat olarak kabul edildiği BCH şeklinde kullandırılan bir kredidir.
Taşıt Rehni Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Önemli Hususlar Nelerdir?

Bu kredi bireysel anlamdaki taşıt kredilerinden ayrık olarak değerlendirilmelidir. Tüm ticari kredilerde olduğu gibi öncelik olarak firmanın kredi değerliği esas olup, rehin konulan taşıt veya taşıtlar güvence olarak değerlendirilmelidir.

Rehin olarak kabul edilecek taşıtların 5 yıldan daha eski olmamasına ve satış kabiliyetinin yüksek olmasına özen gösterilmelidir.

Taşıtların teminat olarak kabul edileceği tutarlara ilişkin olarak “Ortak Konu ve Hükümler”deki marj oranları dikkate alınacaktır.

Yorum yazın