Taşıt Alım Vergisi

Taşıt Alım Vergisi

a. Vergi Tipi; TAV harcama üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; TAV Kanununun 4, 5 ve 6. Maddelerinde yazılı taşıtlar TAV’ nin konusunu oluşturur.
c. Vergiyi doğuran olay; TAV Kanununun 4,5 ve 6. Maddelerinde yazılı taşıtların,
– Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi,
– Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye’ye ithal edilmesi,
– Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması.
d. Vergi Matrahı; TAV Türk vergi sisteminde yer alan spesifik (ad valorem) matrahlı vergilerdendir. (Örneğin; ağırlığı 1801 kg ve daha yukarı olan 1 yaşında olan ve 2-3 yaş arasında olan araç için 2002 yılında belirlenen tutar sırasıyla 3.277.620.000 TL ve 2.457.610.000 TL’dir.)
e. Vergi Oranı; Vergi konusuna giren taşıtların her biri için ödenecek maktu vergiler kanunda yer alan 4 tarifede belirlenmiş bulunmaktadır

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın