Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar

Bankalar

 İpotek tesisinde ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden binde 3.6
 İpoteğe dahil gayri menkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 3.6
 Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde binde 1.8
 Bankalar gayri menkullerin devir veya iktisabı halinde gayrimenkulun devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklarda takdir edilen bedel üzerinden) binde 15 oranlarında tapu ve kadastro harçları ödemekle yükümlüdürler.

Yorum yazın