Takas Mekanizması Ve Kaydi Para Dolaşım Devresinin Kredi Aletleri

Takas Mekanizması Ve Kaydi Para Dolaşım Devresinin Kredi Aletleri

Kaydı para dolaşım devresinin kredi aletleri, geçici süreli ödeme araçlarıdır. Bir çok, keşide edildikten birkaç dakika veya birkaç gün sonra muhataba sunularak ömrünü tamamlar. Vadesi gelmiş ticaret senetleri de, çok kez, banka eliyle tahsil ettirilir.
Bankaların müşterileri adına yaptıkları tahsilat, hergün milyonlarla ölçülür. Enflasyon trend’leri sürüp giderse, milyarları da aşacak rakamlarla karşılaşılabileceği kuşkusuzdur. Para dolaşım devresindeki rollerini tamamlayan ve büyük rakamlar tutan kaydi satınalma gücü araçlarının ödeme günü gelince, banka sisteminde alacak ve borçları efektif kullanmaksızın tasfiye olanağını sağlayan bazı operasyonlar cereyan eder. Bu operasyonların aleti, takas mekanizmasıdır.

Yorum yazın