Şube Pazarlama Bölümünün Görevleri Nelerdir?

Şube Pazarlama Bölümünün Görevleri Nelerdir?

1-Firmaların Belirlenmesi
Bankamızın hedef sektörleri ve hedef müşteri profili dikkate alınmak ve piyasadaki gelişmeler ile çeşitli kaynaklardan sağlanan bilgiler değerlendirilmek suretiyle potansiyel firmalar belirlenir.

2-Ön İnceleme
Firma, aynı risk grubu firmalar ile ortaklarının; protesto, çek yasağı, icra bilgileri, kısıtlayıcı haller, yasa dışı fiiller içinde bulunma durumu, Bankamız ve diğer finans kuruluşları ile geçmişte veya halihazırda problemi olup olmadığı hususlarında gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle kredilendirilmeye uygun olup olmadığına ilişkin ön inceleme sonucunda hedef firma portföyü oluşturulur.
Belirlenen firma portföyü; yapılan ziyaretler, sağlanan bilgiler ve alınan istihbaratlar sonucunda her altı ayda bir güncellenir.

3-Firma İle Görüşme Ve Gerekli Belgelerin Temini
Görüşme yapılacak firmaların, Şubelerin hinterlandında ve hedef firma portföyünde bulunması esastır.
Kredi veya bankacılık enstrümanlarının satışında Bankamıza verim ve hacim sağlayacağı düşünülen firmalarla görüşme yapılır.
Görüşme talebi, hedeflediğimiz firmalardan gelebileceği gibi rekabet koşulları altında ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda, Bankamız pazarlama personelince firmadan talepte bulunmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bu görüşme, firmaya karşı herhangi bir taahhüde girilmeksizin, firmayı tanımaya ve ihtiyacı olan kredi ve diğer bankacılık hizmetlerini tespite yönelik olarak yapılır.
Yeni kredi ilişkisine girilmesi ya da mevcut kredi ilişkisinin devamı düşünülen firmalarla görüşme yapılması esas olup, firmanın ofisleri, tesisleri, inşaat taahhüt firmalarında kredibiliteyi etkileyebilecek büyüklükteki şantiyeler yerlerinde görülür.
Bankamızın bir şubesinde kredi çalışması bulunan firmalarla diğer şubelerimiz yeni kredi çalışması yapamazlar.

a-Gerekli Belgelerin Alınması
Pazarlama Bölümünce, yeni kredi ilişkisine girilmesi ya da mevcut kredi ilişkisinin sürdürülmesine yönelik olarak piyasa ve firma nezdinde yapılan görüşme ile ön inceleme ve değerlendirmelerin olumlu bulunması halinde, Mali Tahlil ve İstihbarat Mevzuatının “Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu Düzenlenmesi İçin Alınması Gereken Belgeler” bölümünde yer alan belgeler kredi talebinde bulunan firmalardan alınacaktır.

b-Kredilerin Hangi Amaçla Kullanılacağı
Görüşmeyi yapan pazarlama personeli, firmanın talep ettiği kredinin hangi amaçla kullanılacağını, kredilerin türü ve tutarını, alınacak teminatları, kredinin vadesini belirleyerek, değerlendirmesini Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu talebi aşamasında belirtecektir.

c-Kredi Kurumları ile Firmalar Nezdindeki İstihbarat
Pazarlama Bölümü tarafından; firmanın kredi ilişkisinde bulunduğu bankalarda hangi tür ve tutarlarda kredi limit ve risklerinin bulunduğu, kredilerin vadesi, teminatları, taahhütlerin yerine getirilmesinde herhangi bir sorunun bulunup bulunmadığı hususlarının yanı sıra sektördeki yeri, rakipleri, alıcı, satıcı ve rakip firmalardan alınan bilgilere ilişkin değerlendirme yapılacaktır.

d-Firmadan Kazanılması Hedeflenen Verim
Pazarlama Bölümü tarafından kredi talebinde bulunulan firmanın, Bankamızla mevcut ve planlanan çalışmalar ile verimlilik hususunda gerekli değerlendirmeler yapılmak suretiyle Firma Verimlilik Tablosu düzenlenir.

Yorum yazın