Spot Kredi Ne Demektir?

Spot Kredi Ne Demektir?

Tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre günlük olarak saptanan, firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve genellikle bankanın fon akışı paralelinde şekillenen, kısa vadeli (1 gün ile 3 aya kadar) ve faiz oranı diğer kredi türlerine nazaran düşük olan kredilerdir.

Onaylı nakdi kredisi (BCH, SKK, ipotekli, kefaletli v.b.) bulunan gerçek ve tüzel kişilere, kısa vadeli acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakdi kredilere ilişkin plasman uygulamaları dahilinde kullandırılır. Almış olduğu spot krediyi faiz ve fer’ileriyle birlikte tamamen ödeyen müşteriye aynı sözleşme ile tekrar spot kredi kullandırılabilecektir. Ancak her yeni kredi kullandırımında yeni bir hesap açılacaktır. Kredinin açılışı aşamasında uygulanacak faiz oranı ve kredinin kesin kapanış tarihi belirlenmektedir.

Spot krediler Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda “118112- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler-TP- Diğer Müşteriler-Özel-Spot Kredileri” hesabında izlenecektir.

Yorum yazın