Spot Dövize Endeksli Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Spot Dövize Endeksli Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Spot Dövize Endeksli Krediler azami üç ay vadeli olacaktır. Anapara, faiz, komisyon, kur farkları vade sonunda DEK satış kuru üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecek, faiz tahakkuku yapılmayan ay sonlarında mevzuat doğrultusunda reeskont işlemi yapılacaktır.

Spot Dövize Endeksli Krediler; “118117-Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler-Diğer Müşteriler-Özel-Dövize Endeksli Krediler” hesabında izlenecektir.

Diğer konularda Spot DEK’ler de DEK’nin hükümlerine tabidir.

Yorum yazın