Sivil Savunma Fonu

Sivil Savunma Fonu

a. Tanımı; memlekete şamil Sivil Savunma hizmetlerinin tedviri ve eğitim, tesis, vasıta, ilaç, malzeme ve teçhizat ve sair ihtiyaç maddeleri masrafları karşılığı olmak üzere SSF oluşturulmuştur.
b. Fon Ödemelerinin Matrahı; SSF, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinde Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketler ile resmi ve özel bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlasına bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortaklıkların bütçelerinin veya bilançolarındaki safi karlarının binde 5’i üzerinden hesaplanır.

Yorum yazın