Serbest Bölgelerdeki Şubelerle İlgili Esaslar Nelerdir?

Serbest Bölgelerdeki Şubelerle İlgili Esaslar Nelerdir?
Bölgedeki bankalar bölgedeki faaliyetleri ile ilgili olarak öncelikle kullanıcılara (faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri olan gerçek veya tüzel kişi) kredi verirler.

Serbest Bölgedeki şubemizin, Türkiye’de yerleşik firmanın Serbest Bölgedeki şubesine ayrıca kredi tahsis etmesi/ettirmesi mümkün olmakla birlikte, Bankalar Kanunu’ndaki kredi sınırlamaları bakımından yurtiçindeki firmaya ve bu firmanın Serbest Bölgedeki şubesine açılan kredilerin toplamının dikkate alınması gerekmektedir.

Serbest Bölge Şubelerinin Serbest Bölge faaliyeti kapsamındaki her türlü bankacılık işlemlerinde, işlemi yapan Serbest Bölge Şubesi ve işlemi yaptıran kullanıcı, Serbest Bölgeler Kanunu’nun sağladığı her türlü vergi, resim ve harç muafiyetinden yararlanır. Ancak, söz konusu muafiyetler, sadece Serbest Bölge sınırları içinde geçerli olup, Serbest Bölge kullanıcılarının bölge dışına taşan (Türkiye’deki noter, tapu harcı gibi) işlemlerine Serbest Bölgeler Mevzuatında öngörülen muafiyetler uygulanmaz.

Yorum yazın