Serbest Bölgedeki Kredi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Serbest Bölgedeki Kredi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
1-Yurtiçinde ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan tüm Şubelerimiz; Bankamız Mevzuatında yer alan her türlü krediyi ana firmanın Serbest Bölgedeki ayrı firmasına ve/veya şubesine usullerimiz doğrultusunda kullandırabilirler.
2-Serbest bölgede faaliyet gösteren Şube tarafından açılan kredinin yine Serbest Bölgede kullanılması esastır.
3-Yurtiçindeki herhangi bir Şubemizin kredili müşterisinin (ana firma) Serbest Bölgedeki bir şubesi bulunması ve kredisini Serbest Bölge Şubemizden kullanmak istemesi halinde, kredi limit ve türünün yeterli ve tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, iki Şube yönetiminin talebi uygun görmesi ve kredinin bulunduğu Şubemizce yetki limitine göre Bölge Başkanlıklarımızdan ya da ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan izin alınması kaydıyla işlemde bulunulacaktır..
4-Ana firma ile kredi ilişkisinde olan Şubemiz, ana firmadan; Serbest Bölgede faaliyet gösteren şubesine yapılan tüm kredi kullandırımlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu içeren yazılı talimatını alacak ve ana firmanın kredisine talimatta belirtilen kredi tutarı kadar bloke koyacaktır.
5-Kredinin niteliğine göre alınan faiz ve komisyonlar, firmanın kredili çalıştığı Şubemiz ile Serbest Bölge Şubemiz arasında ilgili Pazarlama Daire Başkanlığınca belirlenecek oranlar doğrultusunda paylaşılacaktır.
6-Serbest Bölge Şubemiz, bölgedeki firmanın Türkiye’deki ana firmanın şubesi olduğunu gösterir belge ve bilgiler ile birlikte faaliyet ruhsatının bir fotokopisini temin edecektir.
7-Yurtiçi Şubemiz bloke konulan limit kadar firmaya açılan kredi limitini eksilterek TCMB Birleştirilmiş Risk Bildirimi yapacak, Serbest Bölge Şubemiz ise kendisine tahsis edilen limitin TCMB Birleştirilmiş Risk Bildirimini yapacaktır.
8-Kredinin tahsis koşullarında belirtilen teminatlar yurtiçi Şube tarafından, bloke edilen tutarla ilgili krediye özgü teminatlar (kambiyo senedi, vesaik, çek, vb.) ise Serbest Bölge Şubemiz tarafından sağlanacaktır.
9-Serbest Bölge Şubemizce doğrudan kredilendirilen firmalar ile yurtiçi Şubelerimizce kredilendirilmiş firmaların ayrı firmasına ve/veya şubesine Serbest Bölge Şubemizce kredi kullandırılması halinde kredi riskine ilişkin risk bildirimleri kredi tahsis birimlerine Serbest Bölge Şubesince yapılacaktır.
10-Serbest Bölgelerde şubeleri bulunan firmalar için düzenlenecek Mali Tahlil ve İstihbarat Raporları Serbest Bölgedeki şubelerin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

Yorum yazın