Senet Karşılığı Avans Kredilerinde Faiz, Komisyon, Haberleşme Giderleri Karşılığı, Yasal Kesintiler ve Diğer Masrafların Hesaplanması ve Tahsili Nasıl Yapılır?

Senet Karşılığı Avans Kredilerinde Faiz, Komisyon, Haberleşme Giderleri Karşılığı, Yasal Kesintiler ve Diğer Masrafların Hesaplanması ve Tahsili Nasıl Yapılır?

Senet Karşılığı Avans Kredilerine mevzuatımızda belirtilen esaslar dahilinde devre sonlarında (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu) ve hesabın kapanışında faiz, BSMV ve KKDF tahakkuku yapılacaktır.

Ayrıca, Senet Karşılığı Avans Kredisi işlemlerinde, faiz hesaplamasına esas adat üzerinden yıllık, mevzuatımızda belirtilen oranda (%2) faiz tahakkuk tarihinde komisyon alınacak, teminata alınan senetlerin tahsili dolayısıyla ayrıca senet tahsil komisyonu alınmayacaktır.

Yorum yazın