Senet Devrinin (Cirosunun) Şekli, Çeşitleri ve Hükümleri Nelerdir?

Senet Devrinin (Cirosunun) Şekli, Çeşitleri ve Hükümleri Nelerdir?
Cironun, poliçe veya poliçeye bağlı olan “Alonj” üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. Ciro yapılış şekline göre “Tam Ciro” ve “Beyaz Ciro” olmak üzere ikiye ayrılır.

Senedin arkasına veya alonj üzerine ciro beyanı ile birlikte ciro edilen şahsın ismi yazılarak cirantanın imzalaması suretiyle yapılan ciroya Tam Ciro; ciro edilenin ismi belirtilmeden genellikle “Ödeyiniz” şerhi yazılıp imzalanan veya herhangi bir şerh verilmeden sadece cirantanın imzasından ibaret olan ciroya da Beyaz Ciro denir

Ciro ve poliçenin teslimi sonucunda, poliçeye ilişkin tüm haklar devredilmiş olur.

Beyaz ciroyla devirde hamil;

a) Ciroyu kendi nam ve hesabına da doldurabilir,
b) Poliçeyi yeniden beyaz ciro olarak yahut belirli bir kişiye tekrar ciro edebilir.
c) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi bir başka kişiye verebilir

Yorum yazın