Rotatif Limitli Krediler

Rotatif Limitli Krediler
İşlem maliyetinin düşük olması, nedeniyle rotatif kredi limiti yolu ile tüketicinin kullandığı kredinin maliyeti daha azdır. Bu tip kredilerinin standardizasyona imkan vermesi, rotatif limitli kredi işlemlerinin tek departmanda toplanmasını ve böylece idari ve işlem maliyetinin düşmesini dolayısıyla gelirlerin artmasını sağlamaktadır. Rotatif limitli krediler, kredi kartları ve çekli cari hesap kredileri diye ikiye ayrılır.

2.5.2.1. Kredi Kartları
Kredi kartları, maliyeti düşük olduğu için tüketici kredi uygulamasının en yaygın kullanılan şeklidir. Bankalar kredi kartlarını 1960’lardan itibaren kullanmaya başlamışlardır. En yaygın olarak kullanılan kredi kartları Master Card ve VISA’dır.
Kredi kartı veren bankalar, kartlarını kullananlardan gelir elde ederler. Kredi kartı ile alışveriş eden kimse kartını göstererek satış belgesini imzalamakta, bu imza ile kart üzerindeki imza karşılaştırıldıktan sonra malı teslim almaktadır. Ancak müşteri verilmiş limiti aşarsa bu durumda işyeri kartı veren kurumun onayını almak zorundadır. Eğer müşteri borcunu belirlenen sürede tamamen öderse hiçbir sorun çıkmamakta, kısmen ödenmesi halinde ise ödenmeyen kısım için faiz uygulanmaktadır.
Ancak kredi kartı ile yapılan işlemler, müşterilerin kartları kullanım limitini aşmaları ve yasal olmayan kullanımlarından doğabilecek zararlar sebebiyle bankalar için risk oluşturur.
2.5.2.2. Çekli Cari Hesap Kredileri
Çekli cari hesap kredileri banka ile müşteri arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak müşterinin alacaklı hesabını çek çekerek borçlu duruma geçmesine olanak sağlayan bir kredi çeşididir.
2.5.3. Tek Ödemeli Krediler
Bu tür krediler, bankaların müşterileri için kısa vadede ve yüksek meblağlarda açtıkları kredilerdir. Tek ödemeli krediler genellikle ticari alanda kullanıldığından ticari krediler bölümlerinde işlem görürler. Ticari kredilerden tek farkı, bu tür kredilerin kısa dönem için kullanılması ve geri dönüşünü sağlayacak fon kaynağının bulunmasıdır.

Yorum yazın