Risk Yoğunlaşmalarının Önlenmesi Amacıyla Bankamızca Belirlenen Kredi Limitleri Nelerdir?

Risk Yoğunlaşmalarının Önlenmesi Amacıyla Bankamızca Belirlenen Kredi Limitleri Nelerdir?
Bankamızın kredi portföyünün çağdaş bankacılık ilkeleri ve evrensel olarak kabul görmüş prensipler çerçevesinde yönetilmesi esasından hareket edilerek oluşturulan “Genel Kredi Politikaları” doğrultusunda yurt içi şubelerimizin kredi portföyündeki risk konsantrasyonunu önlemek amacıyla Yönetim Kurulumuzun 19.02.2002 tarih 4/36 sayılı kararları ile Kamu ve özel Firmalarla Grup firmalarının kredi üst limit sınırları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kamu Firmaları:
– Aynı kamu firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 300 milyon USD

– İlk 5 kamu firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 1,5 milyar USD,

– İlk 15 kamu firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 2 milyar USD’dır.

Özel Sektör Firmaları:
– Tek bir özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 25 milyon USD olacak ancak grubun diğer firmalarına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti toplamı maksimum 40 milyon USD’ı geçmeyecektir.

– İlk 5 özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 150 milyon USD,

– İlk 15 özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 250 milyon USD,

– İlk 50 özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 500 milyon USD,

– İlk 100 özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 750 milyon USD,

– İlk 200 özel sektör firmasına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami 1 milyar USD olacaktır.

Hesaplamalarda;

– kredi tahsis tarihindeki Bankamız döviz alış kurlarının TL karşılıkları dikkate alınacak ve faizler kapsam dışı tutulacaktır.

– Her yıl, olağanüstü durumlar ayrık Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu limit ve sınırlamalar gözden geçirilecektir.

– Yukarıda verilen sınırlamalarda grup firmaları tek bir firma olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, likit kıymetlerin rehni veya Banka Kontrgarantisi karşılığı verilen krediler sınırlamalara dahil edilmeyecektir.

Yurt dışı Firmaları:
– Tek bir firma için nakdi ve gayrinakdi kredi limiti azami USD 75 milyon olacak ancak bu tutar ile grubun diğer firmalarına saptanabilecek nakdi ve gayrinakdi kredi limiti toplamı maksimum USD 100 milyonu geçmeyecek, tesis edilecek gayrinakdi kredinin en az %50’si Türkiye’ye yönelik işlemler için kullandırılacaktır.

– İlk beş firmaya veya gruba saptanabilecek nakdi gayrinakdi kredi limiti USD 400 milyonu,

– İlk onbeş firmaya veya gruba saptanabilecek nakdi gayrinakdi kredi limiti USD 750 milyonu,

– İlk elli firmaya veya gruba saptanabilecek nakdi gayrinakdi kredi limiti USD 1 milyarı,

– İlk yüz firmaya veya gruba saptanabilecek nakdi gayrinakdi kredi limiti USD 1.2 milyarı, geçmeyecektir.

– Amerikan doları dışındaki diğer para birimleri cinsinden açılan kredilerin hesaplamalarında, kredi tahsis tarihindeki Bankamız çapraz kurlarından USD karşılıkları dikkate alınacak ve faizler kapsam dışı tutulacaktır.

– Yukarıda verilen sınırlamalarda grup firmaları tek bir firma olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, likit kıymetlerin rehni veya Banka kontrgarantisi karşılığı kullandırılan krediler sınırlamalara dahil edilmeyecektir.

Yorum yazın