Rİsk Santralizasyonu

Rİsk Santralizasyonu Nedir

Kredi ve risk santralizasyonu, banka müşterilerinin aldıkları krediler nedeniyle taşıdıkları riskler konusunda, bankaların işbirliği ile bilgi toplamak ve bu konuda bankalara bilgi vermek amacıyla yapılır. Risk santralizasyonu örgütü, piyasadaki tüm banka müşterilerinin, bankalara olan borçlarının toplamını bankalarca istenilen anda saptayıp vermekle görevlidir. Bunun için gerekli bilgiler banka şubelerinden toplanır.
Mevduat sahiplerinin paralarını, istenildiği an yada belirli vadeler sonunda geri vermek zorunda bulunan bankalar, bu paraları çeşitli işlerde mkullanır ve fazi karşılığında iş adamlarına ve firmalara ödünç verirken, müşterilerinin ödeme güçlerini dikkate almak zorundadırlar.
Aynı tacir yada firmaya kredi veren mali kuruluşlar bu konuda işbirliği yapmazlarsa, her bankadan ayrı ayrı mali gücü ölçüsünde kredi aldığı sanılan firmanın, diğer bankalardaki riskleri birleşince ödeme gücünün çok üstünde bir borç altına girdiği anlaşılamaz. Bu da verilen kredilerin geri dönme, ödenme olasılığını ortadan kaldırır.

2.1. Risk çeşitleri

Bankalar verdikleri krediler nedeniyle çeşitli yönlerden, risklerle karşı karşıyadır.
Kredinin teminatı (güvencesi) yeterli değildir. Ya, kefil sağlamdır, ya da alınan maddi güvence yeterli değildir.
Kredinin müşteri tarafından yatırıldığı iş sürekli değildir. Ya kısa süre kullanma modası olan bir mal, ya da gerçek değeri yanlış belirlenmiş bir maldır.
Borçlu iyi niyetli değildir. Ödememek niyetiyle kredi almış ve bu nedenle yanıltıcı, ve ticari ahlak dışı girişimlerde bulunmaktadır.
Ani ve derin enflasyon nedeniyle, verilen kredinin tahsil vadesi geldiğinde, büyük değer kaybı olmuştur. Tahsil edilen paranın satın alma gücü eski değerinin altına düşmüştür.
İşte banka işletmelerinde bu gibi risklerle karşılaşılmaması için önceden bazı önlemlere başvurulur. Buna riskin dağıtımı denir. Yöneticilerce her kredi verilişinde göz önünde bulundurulan bazı kurallar vardır ki, bunlar riski azaltmayı amaçlar.

Yorum yazın