Repo ve Bankamız Yatırım Fonları Karşılığı Kredi Nedir?

Repo ve Bankamız Yatırım Fonları Karşılığı Kredi Nedir?

Müşterinin “Yatırım” hesabı üzerine rehin uygulanmak suretiyle Repo veya Bankamız Yatırım Fonları karşılığı kullandırılan bir kredi Türüdür. Kredinin vade sonunda ulaşacağı miktar da (anapara, faiz, yasal kesintiler ve varsa masraflar toplamı) dikkate alınarak kullandırılacak kredilerde Repo, Bankamız A ve B tipi Yatırım Fonları üzerine Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde bloke konulacak ve risk tamamen tahsil edilmeden bloke kaldırılmayacaktır.

Düzenlenecek Kredi Sözleşmesine rehin alınan tutar ile hesap ismi ve numarası yazılacaktır.

Rehin alınan Repo/Bankamız Yatırım Fonları tutarları düzenlenecek bir mahsup fişiyle “9821089- Rehinli Kıymetler-Diğer” “984-Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar-TP” hesabında kayda alınacak, kredinin tasfiyesinde ters kayıtla düşüşü sağlanacaktır.

Teminat ve krediye ilişkin diğer hususlarda Mevduat Karşılığı Kredide belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır. Ancak, kredi Bankamız Yatırım Fonları karşılığı kullandırıldığı takdirde müşteriden Hesap Durumu ile kredi tesisine ilişkin diğer belgeler alınacaktır.

Repo ve Bankamız Yatırım Fonları Karşılığı Kredi; “118114- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel-Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri” hesabında izlenecektir.

Yorum yazın