Rehnin Tarafları Kimlerdir?

Rehnin Tarafları Kimlerdir?

Ticari İşletme rehninin tarafları aşağıda belirtilmiştir.

-Rehin Borçlusu:

Rehin borçlusu, ticari işletmenin sahibi durumundaki gerçek ve tüzel kişilerdir. Ticari işletmesini rehneden kişi kredi borçlusu olabileceği gibi, üçüncü bir kişi de olabilir.

-Rehin Alacaklısı:

Rehin alacaklısı Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 2. maddesine göre tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliğe haiz müesseseler ve kooperatifler olabilir. Bu duruma göre anonim şirket olarak kurulmuş olan bankalar da rehin alacaklısı olabilirler.

Yorum yazın