Rehin Hakkı Nasıl Doğar?

Rehin Hakkı Nasıl Doğar?

Rehin hakkı, ticari işletme sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacaklının yazılı istemi üzerine ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili ile doğar.

Rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde tescil istenir ve ilgili Sicil Memurluğu tarafından bu işlem yerine getirilir. Tescil harç ve masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir (TİRK. Mad.5).

Yorum yazın