Rehin Alınan Taşınır ve Taşınmaz Mallarla İlgili Sigorta İşlemleri Nasıldır?

Rehin Alınan Taşınır ve Taşınmaz Mallarla İlgili Sigorta İşlemleri Nasıldır?
Alacaklarımızın güvencesini oluşturmak üzere rehin alınan taşınır ve taşınmaz mallar (ekspertiz değerinden arsa değeri düşülerek, bina, makine ve tesisler üzerinden) ekspertiz değeri üzerinden değer düşürücü risklere karşı alacaklı ve rehin alan sıfatıyla Bankamız adına sigorta ettirilmesinin yanı sıra taşınmaz mallar için ayrıca doğal afet sigortası da yaptırılacaktır. Eğer söz konusu mallar evvelce sigortalı ise sigortanın Bankamız namına devri (sigorta poliçesinin cirosu) sağlanacaktır.

Eğer kredi belirli bir vade ile açılmışsa, krediye karşılık teminat alınan taşınır ve taşınmaz mallar kredi vadesinden 30 gün sonraya kadar bir vade ile sigorta ettirilecektir. Kredi vadesinde tahsil ve tasfiye edilemediği takdirde sigorta vadesi de buna göre uzatılacaktır.

Kredi belirli bir vade ile sınırlı olmaksızın açılmışsa sigorta da süresiz olarak yaptırılacak veya her yıl yenilenecektir.

Sigorta işlemlerinin Başak Sigorta A.Ş.’ne yaptırılmasına gayret edilecektir.

Yorum yazın