Rehin Alınacak Ürün ve Malların Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Rehin Alınacak Ürün ve Malların Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Emtia-ürün ve mal karşılığı kredi işlemine çoğunlukla tarımsal ürünler ve bunların mamülleri rehin alınmaktadır.

Rehin alınacak ürün ve mallar; yokluğu çekilmeyen, spekülatif amaca ve karaborsacılığa konu olmayan, iç ve dış ticareti yasak edilmeyen, kolaylıkla bozulmayan, niteliğini kaybetmeyen, akmayan, kokmayan, çürümeyen, gerektiğinde kolaylıkla paraya çevrilebilen, korunması, depolanması ve saklanması kolay cinsten olacaktır. Ayrıca bu tür kredi tesis edilecek firmanın da rehin konusu emtianın ticaretinde tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Tarımsal ürünlerin özellikle yeni ürün olmasına özen gösterilecektir. Rehin alınacak ürün ve malların hukuki ve fiili zilyetliği kredi kullandırılacak kişiye ait olacak, ayrıca üzerinde rehin ve haciz bulunmayacaktır.

Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredi kullandırılabilmesi için rehin alınacak ürün ve malların cinsi, türü ve gerekli diğer nitelikleri de belirtilmek kaydıyla mutlaka ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan yetki alınacaktır.

Yorum yazın