Rehin Alınacak Ürün ve Mallar Nasıl Saklanır?

Rehin Alınacak Ürün ve Mallar Nasıl Saklanır?
Mülkiyeti Bankamıza ait olan depolar bulunuyor ve rehne konu ürün ve/veya malların bu depolarda saklanma olanağı varsa, rehin alınan ürün ve mallar Bankamıza ait olan depolarda saklanır.

Ancak; kredi lehdarı müşteri, rehne verdiği ürün ve malların kendi depolarında saklanmasını isteyebilir. Özellikle iyi bir şekilde saklanabilmeleri için müşteri tarafından özel olarak yaptırılmış depolarda saklanması zorunlu olabilir.Bu durumda, Bankamız yetkililerince önce deponun görülüp güvenli olup olmadığı hususlarında olumlu bir sonuca varıldığı takdirde depo veya depolar Bankamız adına kiralanacaktır.

Rehin alınan ürün ve mallar, üçüncü kişilere ait uygun depolar Bankamız adına kiralanarak da saklanabilir ya da Genel Müdürlük’den izin alınmak kaydıyla yeddiemine de bırakılabilir. Bu durumda rehin veren kredi borçlusundan malın üçüncü bir kişiye verilmesine izin verdiğine ilişkin yazılı bir muvafakatname alındıktan sonra düzenlenen yeddiemin sözleşmesi noter onayından geçirilir. Bankamızın kredili müşterisi değil ise, yeddiemin hakkında kişisel ve piyasa istihbaratı yaptırılması gerekir.

Depoların idaresi için Genel Müdürlükten yetki alınmak kaydıyla bir depo memuru çalıştırılabilecektir. Depo memuru, depoya alınan malların cins, miktar, adet, kalite, ağırlık, marka ve model olarak sistemli ve düzenli bir şekilde saklanmasından ve korunmasından, depoya alınan ve depodan çıkarılan mallarla ilgili giriş ve çıkış kayıtlarının yine sistemli ve düzenli bir şekilde tutulmasından ve gerekli belgelerin düzenlenmesinden sorumlu olacaktır.

Deponun kirası ve depo memuru ücreti yerel Belediyelerce öngörülen tarifeye göre tespit edilecek ve müşteriden aynen tahsil edilecektir. Müşteriden kiralanan depo için de, müşteriye kira bedeli olarak kaç lira ödenecekse aynı miktar bu müşteriden aylık depo kirası olarak tahsil edilecektir.

Yorum yazın