Referans Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Referans Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Kamu kuruluşları tarafından açılan ihalelere iştirak etmek isteyen müteahhit kuruluşların Bankalar nezdindeki kredilerinin bildirilmesi amacıyla düzenlenen referans mektupları, Bankamız için herhangi bir ödeme taahhüdünü içermemekle beraber T.C. Maliye Bakanlığı’nın yazıları uyarınca söz konusu mektupların gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, Bankanın ilgili şubesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili olarak düzenlenen limit içi teminat mektuplarının teminat olarak kabul edilmemesi, tekrarı halinde ise Bankanın limit içi teminat mektubu yetkisinin iptali rizikosu mevcut olup şubelerimizin söz konusu mektupları gerçeğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
Muhatap kurumca Referans mektubunun yabancı dilde (İngilizce) düzenlenmesinin istenilmesi halinde ihale konusuna göre ingilizce olarak düzenlenebilecek; ancak, referans mektubunun anılan metnin dışında düzenlenmesinin istenilmesi halinde ilgili Krediler Daire Başkanlıklarından alınacak görüş doğrultusunda işlemde bulunulacaktır.
Bankamızda onaylanmış kredisi mevcut olan firmalar lehine kredi limitlerini içerecek şekilde referans mektubu düzenlenecektir.
Gerçek ve tüzel kişiler lehine verilecek referans mektuplarında referans mektupları komisyonundan kaçmak amacıyla aynı tarihlerde ihale durumuna göre farklı farklı kredi ve mevduat tutarı bildirilmeyecek, Bankaların bir güven müessesesi olduğu hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Referans mektuplarının içeriğinde yer alan bilgilerde yazı ve rakamda farklılık bulunmamasına, mektupta yer alan şube yetkili imzalarının isim ve unvanlarının açıkça belirtilmesine özen gösterilecektir.
İhalelere katılmak isteyen firmalardan referans mektupları ile birlikte bu mektuplara ilişkin olarak Banka Genel Müdürlük teyitleri de istenebilmektedir. Keza, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulamasına ilişkin çıkarılan Yönetmelik eki form referans mektubu ile Genel Müdürlükten teyid alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Yorum yazın