Reeskont Nedir?

Reeskont Nedir?
Reeskont, bankaların iskonto veya avansla kabul ettikleri ticari senetlerin ve diğer kıymetli kağıtların T.C.M.B.’na yeniden iskonto ettirilmesidir. Bankaların portföylerindeki ticari senetleri reeskont ettirmeleri, kredilere tahsis edecekleri kaynaklarını arttırır. Uygulamada bu işleme mükerrer iskonto da denir.

 

Reeskont nedir

Bank, ve lkt. Daha önce iskonto işlemine tabi tutulmuş ticarî senetlerin, ikinci defa iskonto e-dilmesi.

Reeskont, bir bankanın, iskonto ederek bedelini ödediği ticarî bir senedi, başka bankaya tekrar iskonto ettirerek bedelini tahsil etmesidir. Uygulamada, bu işleme mükerrer iskonto da denir. Türkiye’de başlıca reeskont yapan kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasıdır. Merkez bankasına bu yetki ilk defa 30 haziran 1930 tarih ve 1715 Sayılı kanunla tanınmıştır. Kanun kırk yıl içinde 22 defa değiştirilerek, milletlerarası merkez bankacılığının esas ve tatbikatına uygun seviyeye getirilmeğe çalışılmıştıı. 26 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1211 Sayılı yeni kanunla, Merkez bankasının para ve kredi alanındaki sorumluluk ve yetkileri artırıldı. Kanun, Merkez bankasına, para ve kredinin düzenlenmesi konusunda verdiği yetkilere ek olarak, kredi işlemleri bakımından önemli yenilikler getirdi. Bunlardan en önemlisi orta vadeli reeskont kredisidir, öngörülen sanayi, gemi inşası, gemi inşa tesisleri vé turizm sektörlerinin oıta vadeli yatınm, teçhizat ve işletme kredi ihtiyaçları için, bu kurumların 5 yıla kadar vadeli senetleri reeskont edilebilir. Genel olarak bir senedin «reeskont edilebilir» olması için bazı şartlar gerekir: senedin, ticarî bir ilişki sonucu verilmiş olması; senette imzası bulunan borçlu ve alacaklının ademî tediyeden protesto edilmemiş olması ve senet vadesinin 121 (sanayi sektörü için 181) günden fazla olmaması gibi.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın