Poliçede Kabulün Şekli, Sınırlı Kabul ve Kabulün Hükümleri Nelerdir?

Poliçede Kabulün Şekli, Sınırlı Kabul ve Kabulün Hükümleri Nelerdir?
Kabul beyanı poliçe üzerine (ön yüzüne) yazılır. “Kabul edilmiştir” veya bu anlama gelen bir ibareyi içerir ve muhatap tarafından imza edilir. Muhatabın poliçenin ön yüzüne sadece imza atması da kabul hükmündedir.

Kabul kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kısmı için verebilir. Kabul eden, kabulündeki şartlar dairesinde sorumludur.

Muhatap poliçeyi kabul etmekle bedelini vadesinde ödemeyi taahhüt etmiş olur. Ödemeden kaçınma halinde, hamil (keşideci dahi olsa) poliçeden dolayı poliçe bedelini, geçmiş günler faizini, gecikme komisyonunu ve yaptığı masrafların hepsini kabul edenden doğrudan doğruya isteme hakkına sahiptir

Muhatap, poliçe üzerindeki kabul şerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmiş olursa kabulden kaçınmış sayılır. Aksi sabit oluncaya kadar kabul şerhi, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiş sayılır. Bununla beraber, muhatap hamile yahut poliçede imzası bulunan bir kimseye poliçeyi kabul ettiğini yazıyla bildirmiş olursa, bunlara karşı kabul beyanı dairesinde sorumlu olur (TTK. Mad.611).

Şubelerimizce kabule arz yasağını taşıyan poliçeler ticari kredi işlemine kabul edilmeyecektir.

Yorum yazın