Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?
Poliçe;

1- “Poliçe” kelimesini veya Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
2- Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
3- Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını,
4- Vadeyi,
5- Ödeme yerini,
6- Kime veya kimin emrine ödenecekse, onun ad ve soyadını,
7- Keşide tarihi ve yerini,
8- Keşidecinin imzasını,

içermelidir

Yorum yazın