Poliçe

Poliçe
Poliçe, alacaklının borçluya hitaben imzaladığı bir ödeme emridir. Emre yazılı senedi imzalayan borçlu, poliçeyi imzalayan alacaklıdır. Alacaklı, poliçenin keşidecisi ve lehdar borcu doğuran operasyonla ilgisi olmayan üçüncü bir kişidir.
Poliçe, iki borcu aynı anda ödemeye yarayan bir kredi aletidir. Keşideci, hem bir alacağını tahsil etmekte, hem de bir borcunu ödemektedir. Örneğin, bir toptancı mal satmış olduğu perakendeciye hitaben imzaladığı poliçe ile borçlu olduğu sanayiciye alacağını transfer etmektedir. Sanayici, toptancı ve perakendeci gibi üç ayrı piyasa kademesi ajanları arasında el değiştire, bir poliçenin hatır senedi olmak ihtimali daha zayıftır. Emre yazılı senet borcun doğduğu anda tanzim olunur. Poliçe ise, alacaklının likiditeye ihtiyaç duyduğu tarihi taşıyabilir.
Poliçeyi, vadesinden önce borçluya sunarak kabul ettiğini imzasıyla belirlemesi istenebilir. Borçlu: böyle bir talebe uymak zorunluluğunda değildir. Yapılmış olan satış anlaşmasına uyarak veya courtoisie jesti olarak kabul talebini yerine getirebilir.
Poliçe, aval konusu olabilir. Aval, Arapça’dan alınmış ve İtalyanca’dan öbür dillere geçmiş bir sözcüktür. Bir üçüncü kişinin senede kefil olduğunu gösteren bir şerhtir. Keşidecinin imzası, muhatabın borcu, cirontaların zincirleme sorumluluğu yanında, lehdara verilmiş bir ek garantidir.
Emre yazılı senet ve poliçelere keşidecinin banka adresi de yazılabilir. Bu takdirde, vade günü ödemenin yapılabilmesi, senedin adresi yazılı bankaya sunulmasına bağlıdır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın