Para Talebi Nedir

PARA TALEBİ:
-Bir ekonomide tüm bireylerin ve kurumların yanlarında, kasalarında ya da bankalardaki hesaplarında hemen harcanabilir durumda bulundurmak istedikleri para stokuna para talebi denir Kişi ve kurumlar üç güdü ile ellerinde para tutmak ister:
• İş görme güdüsü: Günlük alışverişin yapılması ve diğer ihtiyaçların karşılanması. Gelir düzeyi ve eşya fiyatları ile doğru orantılıdır.
• Geleceği düşünme güdüsü: İlerideki muhtemel sıkışık durumlar için tedbir olarak para tutmak istenir. Bu kişilik özelliklerinin yanı sıra milli gelir ve fiyatların bir fonksiyonudur.
• Spekülasyon güdüsü: Amaç kazanç sağlamaktır. Özellikle tahvil piyasasında yapılır. Tahvil ucuzken alınır pahalı iken satılır. Esas olarak faiz oranlarındaki değişime bağlıdır.
-Bu üç güdüyü birleştirerek para talebinin milli gelir, fiyatlar genel düzeyi ve faiz oranlarının bir fonksiyonu olduğu görülür.(“Mt” para talebi, “Y” milli gelir, “P” fiyatlar genel düzeyi ve “i” faiz oranı)
Mt = f(Y,P,i)
Likidite Fonksiyonu ve Faiz Oranları:
-Kişi ve kurumların faiz oranları yükseldiği zaman ellerinde tuttukları paradan dolayı katlandıkları faiz kaybı daha fazla olacağından faiz yükseldikçe para talebi azalır. Değişik faiz oranlarındaki para taleplerini bir tablo üzerinde birleştirirsek Likidite Eğrisi(LT) elde edilir.Bir ekonomide faiz oranı para talebi(likidite eğrisi) ve para arzının kesiştikleri noktada oluşacaktır.Para arzı arttıkça aşağıdaki grafiğe göre faiz oranı düşecektir.fakat belli bir noktadan sonra LT eğrisi x eksenine paralel gittiğinden faiz daha fazla düşmeyecektir. Bu olay ekonomi literatüründe Likidite Tuzağı olarak bilinmektedir.

Önemli: Ekonomide para miktarı teorilerine(fisher ,cambridge ) göre paranın miktarı arttıkça fiyatlar da artacaktır.Keynes(ünlü ekonomist) tam istihdam durumundayken yani üretim faktörlerinin tamamı normal çalışma koşullarında çalışıyorken bu teorilere katılır; onlardan ayrıldığı nokta eksik istihdam durumudur.Bu durumda para miktarındaki artış mal ve hizmetlere talebi artıracağından ve devamında bu talebi karşılamak için üretim artışı geleceğinden fiyatlar artmayacaktır.
Para Değerindeki Değişmelerin Ölçülmesi(fiyat endeksi):
-Paranın değerindeki değişiklikleri fiyatlardaki değişikliklere göre saptarız. Ülkemizde iki tür fiyat endeksi vardır: Toptan eşya fiyat endeksi(TEFE) ve geçinme endeksi.TEFE’de bir başlangıç yılı seçilir ve bu yılda malların toptan alım-satımlarına konu olan fiyatlar ortalaması alınarak buna 100 denir.Takip eden yıllarda fiyatlar ortalaması 100’e göre değerlendirilir.Bir sonraki yıl 120 iki yıl sonra 150 olmuşsa bu yıllarda enflasyon sırasıyla %20 ve %25 olmuştur.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın