Orta ve Uzun Vadeli Krediler

Orta ve Uzun Vadeli Krediler
Bankaya geri dönüşü 1 – 8 yıllık süre içinde olan kredilerdir.Bu kredilerin vadelerinin uzunluğu ve tutarlarının yüksekliği nedeniyle daha riskli kredi olarak değerlendirilir ve temel olarak banka kaynaklarından verilmez.
Muhtelif dış kaynaklardan yatırım, yenileme projelere dayalı olarak temin edilen fonların firmalara aktarılması yoluyla kullandırılır. Ancak sadece fonun diğer kaynaktan firmaya aktarılmasına aracılık edilmekle beraber orta ve uzun vadeli kredilerde de kredinin geri dönmemesi sonucu oluşacak risk ve zarar bankaya aittir. Bu nedenle bu tür kredinin verilişinde önce firma ve kredinin talep nedeni olan proje hakkında ayrıntılı analiz yapılmalıdır. Orta ve uzun vadeli krediler bir geri ödeme (itfa) planına bağlandıktan sonra kullandırılır. Bu plan içinde genellikle geri ödemesiz bir süre yer alır.

Yorum yazın