Ödemeden Kaçınma Halinde Hamilin Başvuru Hakları Nelerdir?

Ödemeden Kaçınma Halinde Hamilin Başvuru Hakları Nelerdir?
Süresinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmemesi, ödemeden kaçınılması;
– Protesto ile,
– Muhatap tarafından ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla,
– Takas odasının tarihli bir beyanı ile,

belirlendiği takdirde; hamil, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı başvuru hakkını kullanabilir

Yorum yazın