Mütemmim Cüz (Bütünleyici Parça) Ne Demektir?

Mütemmim Cüz (Bütünleyici Parça) Ne Demektir?

Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır

Yorum yazın