Müşteriyle Özen ve farklı Müşteri Tipleri

2.7 Müşteriyle Özen ve farklı Müşteri Tipleri

Bankaların müşterilerine karşı güçlü Pazar pozisyonu ortamını hazırlamaları büyük önem taşır. Genel olarak aşağıda sıralanan üç durum,bankacılıktaki serbest rekabet pazarı bakımından da olumsuz ortam verileri olarak görülürler:
 Pazarın saydam olmayışı: Bir finansal pazarın koşulları müşteri tarafından kolayca saptanamıyor ve Pazar öğeleri arasında yapılacak karşılaştırmaları güçleştiriyorsa, bankaların çeşitli hizmet demet ve önerileri konusunda yeterince ve kolaylıkla bilgi derlenemiyorsa , bunlar, söz konusu pazarın saydam olmadığının kanıtı olurlar. Müşteri ,bankanın aksine Pazar analizi yapacak durumda değildirler.
 Finansal pazarın oligopol yapıda oluşu :Müşterinin karşısına, sayısız banka seçenekleri değil de, Pazar politikasıyla ilgili karar ve tutumlarında büyük benzerlikler gösteren sadece birkaç büyük banka çıkıyorsa , burada oligopol yapı egemen demektir.
 Müşterilerin rasyonel davranışlara yatkın olmayışı: Tüketici kitle bankayla ilişkilerinde açık hedefler saptayamıyorsa, ya da değişen Pazar koşulları karşısındaki tepki ve uyum davranışları süratli değilse , o yörede müşteri kitlesinin rasyonel davranış eksikleri var demektir.

Yorum yazın