Müşteriye Hesap Özeti Gönderilmesi Hususunda İcra İflas Kanunu’ndaki Düzenlemeler Nelerdir?

Müşteriye Hesap Özeti Gönderilmesi Hususunda İcra İflas Kanunu’ndaki Düzenlemeler Nelerdir?

Şubelerimiz Genel Ticari Kredi Sözleşmesi’nde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini ve vadeli kredilerde vadeyi takip eden 5 gün içinde müşterilere ve kefillerine noter aracılığı ile “Hesap Özeti” göndereceklerdir. Borçlu Cari Hesap şeklinde kullandırılan tüm nakdi krediler için faiz tahakkuk dönemleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonları olarak belirlenmiştir.

Orta Vadeli Kredilerde Hesap Özeti, Kredi Sözleşmesinde belirtilen faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 5 iş günü içerisinde kredi lehdarı müşteriye ve kefillerine gönderilecektir.

Kredi lehdarı müşteriye gönderilecek ve Borçlu Cari Hesabın işleyişini gösterecek hesap özetinde; hesaba borç ve alacak kaydedilen tüm işlemler, tahakkuk ettirilen faiz, BSMV, fon kesintisi, haberleşme giderleri karşılığı vd. ayrı ayrı yazılacaktır.

Borçlu sayısından iki fazla sayıda hazırlanacak ekstrelerden birer adet borçlu ve kefillere gönderilecek, bir nüshası da dosya içerisinde saklanacaktır.

Süresi içinde gönderilen hesap özetinin içeriğine, alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen müşteri, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.
Müşteri, noter aracılığı ile gönderilen hesap özetine herhangi bir şekilde itiraz ettiği takdirde, itiraz incelenerek gerekiyorsa düzeltmeler yapıldıktan sonra, hesap özeti yine noter aracılığı ile gönderilir.

Yorum yazın