Muhatap, Muhatap Olma Ehliyeti ve Çekte Karşılık Ne Demektir?

Muhatap, Muhatap Olma Ehliyeti ve Çekte Karşılık Ne Demektir?
Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gösterilebilir. Diğer bir kimse üzerine çekilen çek yalnız havale hükmündedir

Bir çekin keşide edilebilmesi için muhatabın elinde keşidecinin emrine ayrılmış bir karşılık bulunması ve keşidecinin bu karşılık üzerine çek keşide etmek suretiyle tasarruf hakkına sahip olduğu yolunda muhatapla keşideci arasında açık veya gizli bir anlaşma bulunması şarttır.

Çek hesabında kısmen karşılık bulunması ve hamilin talebi halinde, muhatap kısmi karşılığı ödemekle yükümlüdür

Yorum yazın