Muhatabın Tazmin Talebinde Bulunması Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Muhatabın Tazmin Talebinde Bulunması Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Teminat mektubu ile bankanın ödeme yükümlülüğünde bulunduğu para, kararlaştırılan koşullara uyulmaması durumunda muhatabın yazılı isteği ve mektubu geri vermesi koşuluyla ödenir. Ancak, yazılı tazmin talebinde mutlaka lehdarın teminat mektubu ile garanti edilen yükümlülüğünü yerine getirmediği muhatap tarafından açıkça belirtilmek suretiyle teminat mektubunun tazmini istenecektir.

Başka bir deyişle muhatap kurumun, teminat mektubunun tarih ve numarasını belirtmek suretiyle teminat mektubu ile garanti edilen borcun yerine getirilmediğini ileri sürerek tazmin nedeni de belirtilmek suretiyle tazmin talebinde bulunması halinde bu talebi yerine getirilecektir. Yazılı tazmin talebinde bulunulmaksızın teminat mektubunun iadesi karşılığında teminat mektubu bedeli ödenmeyecektir.

Tazmine konu teminat mektuplarının sahte olma olasılığı da göz önünde bulundurularak gerekli kontroller eksiksiz yerine getirilecektir. İbraz edilen teminat mektubu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte olduğunun anlaşılması halinde zaman kaybetmeden Emniyet Birimleri ve Bölge Başkanlıkları ile birlikte ilgili krediler Daire Başkanlıklarına da haber verilecek ve mektupta adı geçen muhatap kurum ve lehdara Bankamızın söz konusu sahte teminat mektubundan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı bildirilecektir.

Bankamız tüm şubeleri ile bir tüzel kişilik oluşturduğundan bir şubemizce verilen teminat mektubunun, diğer bir şubemizden tazmini istenilebilecektir. Tazmin talebi, teminat mektubunun verildiği şubeden başka bir şubemize ibraz edilecek olursa, bu şubemizce; tazmini istenilen teminat mektubunun karşı şubemizce düzenlenip-düzenlenmediği, numarası, düzenlenme tarihi, miktarı, lehdarı, muhatabı, taahhüt edilen işin ne olduğu, mektup üzerindeki yetkili imzalarının teyidi karşı şubemizden istenecektir. Ayrıca, mektup üzerindeki yetkili imzalarının Bankamız imza sirkülerindeki örneklere uygun olup olmadığı araştırılacak, bu incelemelerin yanı sıra mevzuatımız esaslarına göre mektubu düzenleyen şubeden şifre isteminde bulunulacaktır.

Teminat mektupları tazmin edilirken, lehdarın mektup bedelinin muhataba ödenmemesi konusunda yetkili mahkemeden aldığı ve tazmin isteminden önce Bankamıza ibraz ettiği ihtiyati tedbir kararı olup olmadığı araştırılacaktır. Lehdar tarafından bir ihtiyati tedbir kararı ibraz edilecek olursa, tedbirin kaldırıldığı aynı şekilde bildirilmedikçe, teminat mektubu bedeli Bankamızca muhataba kesinlikle ödenmeyecektir.

Muhatap, teminat mektubunun tazminini kendi alacağı için isteyebileceği gibi lehdarın (müteahhidin) ihale konusu işlerine ilişkin olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda da isteyebilir. Lehdarın ihale konusu iş ile ilgili yasal yükümlülüklerinin (sigorta primi ve gecikme cezalarının çalışanların ücret ve ücret sayılan ödemelerinden kesilen vergilerin) ödenmemesinden de teminat mektubunu veren bankalar sorumludur.

Muhatap teminat mektubunun tamamen tazminini isteyebileceği gibi, kısmen tazminini de isteyebilecektir. Muhatap tarafından, teminat mektubunun kısmen ödenmesi ve kalan miktar için banka sorumluluğunun devam etmesi istenirse; kısmen istenen bölüm tazmin edilecek ve mektubun arkasına sorumlu kalınan miktar açıkça belirtilecek, söz konusu mektup limit içi verilmiş ise, tazmin edilen miktar kadar limit serbest bırakılacak ve mektup muhataba verilecektir.

Yorum yazın