Motorlu Taşıt Vergisi (MTV)

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV)

a. Vergi Tipi; MTV servet üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; MTV’ nin konusu Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan deniz taşıtları oluşturmaktadır.
c. Vergiyi doğuran olay; MTV yükümlülüğü motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtalarına kayıt ve tescille başlar.
d. Vergi Matrahı; MTV Türk vergi sisteminde yer alan spesifik matrahlı vergilerdendir. Örneğin; ağırlığı 1800 kg ve üstü, motor hacmi 1601 cm3’den yukarı ve 1-3 yaş arasında olan bir araç için 2002 yılı için uygulanacak olan vergi matrahı 3.416.430.000 TL’dir.
e. Vergilendirme Dönemi; MTV’ de vergilendirme dönemi 1 yıldır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın