Mevduat Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Mevduat Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Bu tür kredi işlemlerinde Hesap Durumu belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Mevduat üzerine gerekli rehin işlemi tesis edildikten ve şube kararı doğrultusunda tespit edilen kredi limiti dahilinde kredi müşterisi ile kredi sözleşmesi düzenlendikten sonra kredi kullandırılacaktır. Kredi bakiyesi plasman olarak kabul edilecektir.

Mevduat Karşılığı Avans Kredileri; “118114- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri”hesabından izlenecektir.

Sınırlamalara tabi olmayan bu krediler asli hesaplarından başka;
——————————————————/——————————————————–

992- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Alacaklar Hesabı (B)

994- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Borçlar Hesabı (A)
——————————————————–/——————————————————-

kaydedilmek suretiyle bu hesaplarda da izlenecektir. Sınırlamalara tabi olmayan kredi miktarının bilinmesi, Genel Müdürlüğümüz yönünden büyük önem ve özellik arz ettiğinden, bu kredilerin söz konusu hesaplara kaydı hususuna gerekli özen gösterilecektir.

Mevduat, döviz tevdiat, Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili karşılığında kullandırılan kredilerde, kredi sözleşmesine “Müşteri, kredi teminatı olarak, Bankanın …. Şubesi nezdindeki ….. numaralı mevduatını, Hazine Bonosunu, Devlet Tahvilini (tahakkuk edecek faizler de dahil olmak üzere) Bankaya rehnettiğini kabul ve taahhüt eder” ibaresi ilave edilecektir.

Teminat alınan mevduat vadeli ise, kredi vadesinin mevduatın vadesini aşmamasına özen gösterilecektir. Kredinin vadesi her halükarda 1 yıldan uzun olmayacaktır.

Teminat alınacak mevduattan daha uzun vadeli kredi verilecekse, mevduat hesabının vade sonunda (kredi vadesinden aşağı olmamak kaydıyla) temdit edileceği hususunda müşteriden muvafakatname alınacaktır.

Müşteriye ait İmza Kartı, Mevduat Hesap Kartonu ve bilgisayardan hesap üzerine bloke şerhi düşülmesi sağlanacaktır. Müşteri başka şubemizdeki mevduat hesabını karşılık göstermek suretiyle de kredi kullanabilecektir. Bu durumda ilgili şubedeki mevduat hesabı üzerine blokaj konacak ve blokajın teyidi sağlanacaktır.

Rehnedilen mevduat tutarı, düzenlenecek bir mahsup fişi ile;
——————————————————- / —————————————————-
9821080- Rehinli Kıymetler- Mevduat Hesabı (B)
984-Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar Hesabı (A)
——————————————————- / —————————————————-
yazılmak suretiyle kayda alınacak, hesap kapanması sırasında da ters kayıtla çıkışı sağlanacaktır.

Yorum yazın