Marj

• Marj: Marjın sözlük anlamı limit, ihtiyat payıdır.
Bankacılıkta marj, rehin ve ipotek alınarak açılan kredilere ilişkin alınan güvencelerden, ihtiyat payı olarak düşülen kısımdır. Marj genellikle % olarak ifade edilir.
Kredi karşılığı olarak alınacak teminatlara uygulanacak marj oranları,, genel olarak
teminat türlerine göre bankaların genel müdürlüklerince tespit edilerek şubelerine
duyurulur.

Yorum yazın